Luật golf thứ 1: Game đấu

July 5, 2017

Nắm rõ luật là một sự chuẩn bị cần thiết khi bạn bước ra đấu trường thực tế. Cùng VGM tìm hiểu về những luật golf cơ bản.

1.1. Một game đấu golf được định nghĩa như sau: Từ tee (điểm xuất phát), người chơi dùng gậy đánh trái golf cho đến khi nào bóng vào lỗ một cách hợp lệ.

Đánh bóng từ tee đến hố
Đánh bóng từ tee đến hố

1.2. Người chơi không được di chuyển trái bóng hay dùng bất kì sự thay đổi vật lý nào tới sân golf trong suốt quá trình chơi.

Ngoại lệ: Nếu bất cứ một luật nào khác cho phép người chơi thay đổi vị trí của trái bóng hay là thay đổi sân golf, thì luật 1.2 không còn tác dụng. Thêm vào đó, người chơi có thể tác động vào mặt sân, khi mục đích duy nhất là bảo vệ chất lượng sân.

Ví dụ: Bạn không được phép xóa đường bóng lăn của bạn (hoặc động đội hoặc đối thủ) sau khi putting, với mục đích giúp đỡ những người chơi theo sau mình.

Hình phạt: Bị trừ 2 gậy khi đấu gậy, trừ 1 hố khi đấu hố.

1.3. Người chơi không nên tự ý thay đổi hoặc không tuân theo luật và hình phạt golf. Họ phải chơi theo luật đã được định sẵn.

Hình phạt khi vi phạm luật 1.3: Tất cả người chơi phạm luật này sẽ bị loại khỏi game đấu.

Truất quyền thi đấu khi vi phạm
Truất quyền thi đấu khi vi phạm

1.4. Nếu những người chơi tranh cãi vì những điều chưa có trong luật, họ nên giải quyết vấn đề dựa trên tinh thần công bằng.

Giải quyết vấn đề dựa trên tinh thần công bằng
Giải quyết vấn đề dựa trên tinh thần công bằng

Ví dụ: Người chơi đánh trái bóng vào một tổ chim (không phải bunker), điều này chưa được luật ghi rõ. Người chơi đó cùng đồng đội hoặc đối thủ của anh ta nên quyết định lấy trái bóng xuống một vị trí gần nhất, mà không bị phạt một gậy nào.

Tác giả Hà Phan
  Address

  Luật trong thể thức đấu gậy

  Golf Ball at Golf Course North Palm Beach Florida

  Luật golf đối với bóng

  gty_666609932_90153364

  Bóng không đánh được, khi nào nên thả bóng?

  IMG_4283

  Luật về việc “đưa ra lời khuyên”

  Emil Rosberg

  Cải thiện vị trí bóng nằm

  CIYJ5NgUAAAUn9m

  Quy tắc chung trong golf

  IMG_1232

  Luật mới cho bóng vô tình bị dịch chuyển trên green

  IMG_7025

  Luật cho khu vực đất đang sửa chữa