Gậy hybrid hiệu quả

April 7, 2016

Trong túi gậy golf, gậy ghép hybrid luôn được coi là những cây gậy thiết thực, cứu cánh cho các tay golf bởi nó đáp ứng được cả chức năng của gậy gỗ và gậy sắt.

Xem thêm